BLbit Banja Luka

Prijavi u grupu

Septembarski sastanak: OAuth 2.0 i OpenID Connect

BLbit Banja Luka - Utorak - 29.09.2015. – 17:00

Lokacija:
Zgrada ICBL-a, Dr. Mladena Stojanovića 4, između PMF-a i parka Mladen Stojanović. Ulaz iz dvorišta. IT sala u podrumu. http://icbl.ba

Agenda

17:00 - 18:00

You shall not pass: OAuth 2.0 i OpenID Connect

Miroslav Popović

Autentikacija i autorizacija predstavljaju dva veoma bitna segmenta sigurnosti na webu. U proteklih 15 godina došlo je do razvoja različitih vlasničkih rješenja i standarda. Cijeli ekosistem se dodano izmjenio sa ekspanzijom klijentskih web aplikacija i mobilnih aplikacija. Trenutno aktuleni i preporučeni standardi su OAuth2 za autorizaciju i OpenID Connect za autentikaciju. Predavanje donosi uvod u OAuth2 i OpenID Connect. Ukoliko bude zainteresovanih, napravićemo i osvrt na način implementacije u novom ASP.NET 5 pomoću ugrađenih mogućnosti i IdentityServer3 frameworka.