BLbit Banja Luka

Prijavi u grupu

Oktobarski sastanak - Strophe.js & XMPP

BLbit Banja Luka - Četvrtak - 27.10.2016. – 18:00

Napomena: Sastanak je u prostorijama BLC-a (Banja Luka College).

Agenda

18:00 - 19:00

Realtime Web Applications with Strophe.js and XMPP

Ognjen Glisic

Ovo predavanje će dati uvod o tome šta je realtime web, kako XMPP protokol rješava probleme koje realtime aplikacije donose i demonstriraće kako napraviti jednostavnu chat aplikaciju koristeći Strophe.js.

Ognjen je freelance Python/Django programer sa višegodišnjim iskustvom u razvoju web aplikacija.