BLbit Banja Luka

Prijavi u grupu

Oktobar - Continuous Integration / Delivery - Kako to isporučujemo software?

BLbit Banja Luka - Četvrtak - 05.10.2017. – 18:00

Važno!!! Sastanak je u prostorijama Microsoft Inovacionog Centra u ICBL-u.

Live streaming će biti dostupan na adresi: http://bit.ly/2xyr8wF

Agenda

18:00 - 19:00

Continuous Integration / Delivery - Kako to isporučujemo software?

Ratomir Vukadin

CI/CD - Continuous Integration / Continuous Delivery, šta je to, kako se koristi, gdje mu je mjesto, šta je to automation delivery?
U okviru predavanja pokušaćemo odgovoriti na ova pitanja. Demo će obuhvatiti build definicije i release definicije. Prikazaćemo zašto je bitno koristi neki od statičkih anlizatora koda, jedan od njih je Sonar Qube. Demo će obuhvati i rad sa Application Insights Service. Deployment web aplikacija će se izvršiti na Azure web app service. Prikazaćemo kako koristiti principe testiranja u okviru build definicija te šta je to web performance test. U radu će biti prikazana integracija sa popularnim Microsoft Teams servicom i Slack-om. Okruženje u kome će biti prikazan kompletan rad je Visual Studio Team Service koji svi mogu besplatno aktivirati i koristiti do 5 korisnika.

Predavač: Ratomir Vukadin

Diplomirani inženjer elektrotehnike na odsijeku za račuanarstvo i informatiku. Student na master studijama Elektrotehničkog fakulteta, odsijek za računarstvo i informatiku. Softver inženjer, primarni razvoj web aplikacija, web servisa i cloud rješenja. Primarne tehnologije, Microsoft stack, .NET, C#, ASP.NET (Core), MSSQL, MongoDB, Redis, Azure, full-stack razvoj.

Radno iskustvo blizu 2 godine, učesnik 5 praksi u toku studija. Mentor na stručnoj praksi "Lanaco - Stručna praksa 2017". Dio razvojnog tima na dva freelance projekta.

Instruktor na Microsoft zvaničnim kursevima:
- 20-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (40 časova)
- 20-486 Developing ASP.NET Web applications (60 časova)
Introduction to C#, samostalno organizovan kurs (28 časova)

Objavljena dva naučna rada na Međunarodnom simopozijumu InfoTeh, 2014. i 2015. godine u oblasti razvoja softvera, studentska sesija.