MSCommunity Sarajevo, New Office Sarajevo

Prijavi u grupu

MSC Oktobarski sastanak

MSCommunity Sarajevo - Utorak - 31.10.2017. – 18:05

Za oktobarski sastanak opet imamo dvije interesantne teme i novog predavača na MSC. Vidimo se u Microsoft uredu 31.10.2017 u 18h. Ukoliko dođe do promjene satnice predavanja, obavještenje će biti postavljeno ovdje. Vidimo ...

Agenda

18:05 - 18:50

Uvod u SignalR za ASP.NET Core 2.0

Haris Botić

ASP.NET Core SignalR je biblioteka koja olakšava .NET developerima dodavanje real-time web funkcijalnosti na aplikacije. Predavanje ima za cilj upoznati učesnike sa mogućnostima koje pruža novi SignalR Core. Demo ce prikazati primjer jednog SignalR servera te i primjere C# i mobilne aplikacije koji ce se konektovati na taj server.
Demo: 60%

19:00 - 19:45

Windows server 2016 DFS i FSRM

Nedim Sadović

Kroz predavanje ćemo vidjeti načine podešavanja Distributed file sistema i File Server Resource Managera na Windows server 2016 platformi. Zajedno ćemo podesiti klasifikacije datoteka i upravljanje zadacima i vidjet ćemo šta nam sve pruža Windows server 2016 uz stari dobri FSRM i DFS