BLbit Banja Luka

Prijavi u grupu

Martovski sastanak: Dobar kod, šta god to bilo...

BLbit Banja Luka - Petak - 04.03.2016. – 17:00

Lokacija:
Zgrada ICBL-a, Dr. Mladena Stojanovića 4, između PMF-a i parka Mladen Stojanović. Ulaz iz dvorišta.

Agenda

17:00 - 18:00

Dobar kod, šta god to bilo...

Boris Đukić

I pored puno dobrih metodologija, paradigmi, principa i alata jako je teško pisati dobar kod. Na ovom neformalnom druženju pumenućemo puno pozatih riječi i skraćenica kao što su OOP, Design Patterns, SOLID, KISS, YAGNI & DRY, Good naming practices, Code review, Refactoring... i razgovarati o dobrim i lošim iskustvima primjene istih u praksi.

O predavaču:
Boris Đukić je zaposlen u LANACO od 2007, trenutno radi kao projektant informacionih sistema i vođa tima.
Uglavnom radi na Web baziranim intranet poslovnim aplikacijam.
Trudi se da radi sa raznim programskim jezicim, platformama, alatima i uzme najbolje od svega što mu dođe pod ruke. Uživa radeći na nečemu novom potpuno nepoznatom.
Povremeno radi kao predavač, a kada nađe vremena vere se po stijenama.