Sljedeći događaji

Hercegovina MSC Mostar Srijeda - 4.3.2015 - 18:00

Forenzika računalnih mreža

Promjena termina predavanja, umjesto 03.03. predavanje ce se odrzati 04.03. u 18h.

Zacijelo ste u jednome trenutku postavili sebi jedno od ovih pitanja:

- S kime računala u vašoj mreži komuniciraju?

- Da li postoje trojanaci na vašoj mreži koji odašilju spamove ili su dio botneta?

- Da li imate slučajeve curenja službenih podataka?

- Da li postoji napadi na vaše servere?

- Ako po ...